top of page

ilan-api.com -  Gizlilik Ve Güvenlik Politikası

Giriş

Cemil Parlar Şahıs İşletmesi  (“biz”, “bizi” veya “İlan-api.com”) Türkiye’de yerleşik bir Şahıs şirkettir.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla biz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu bildirim, ilan-api.com ’un platform kullanıcıları (her bir "kullanıcı", "siz" veya "sizin") ile ilgili bilgileri kullanma sebebini, hangi tür bilgileri topladığımızı ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Bildirimi, bize ait olan www.ilan-api.com web ve Telegram Grupları aracılığıyla toplanan her tür bilgi için geçerlidir.

Hangi verileri topluyoruz?

Kullanıcı herhangi bir platform ile etkileşime girdiğinde, ilan-api.com, kullanıcıların verdiği, kendileri ile ilgili kullanıcı verilerini sadece hizmeti sunmaya başlayabilmek ve fatura düzenleyebilmek için toplamaktadır. 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacı:

Kullanıcı Bilgileri’ni üç temel amaç için, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanmaktayız: (i) platformu işletmek ve geliştirmek ve Hizmetleri sağlayabildiğimizden emin olmak; (ii) Platformdaki içeriği optimize etmek ve (iii) pazarlama yapmak ve kullanıcılarımıza reklam göstermek.

Spesifik olarak, aşağıdaki hususlardan birini veya birkaçını gerçekleştirebilmek için Kullanıcı Bilgilerini kullanacağız:

Kullanıcı tarafından talep edilen Hizmet’i sağlamak;

Kullanıcıdan aldığımız Telegram Kullanıcı Adı ve Email ile sistemi aktif etmek.
Kullanıcıları Hizmetimizdeki değişiklikler hakkında bilgilendirmek; 

Hizmetimize ilişkin e-posta uyarıları, kısa mesaj bildirimleri veya cihaz bildirimleri göndermek; Kullanıcılara email aracılığıyla indirimler ve güncelleme bilgileri göndermek ve platformlarımız aracılığıyla satın alınan hizmetleri sağlamak;
Kullanıcılara bildirimler ve faturalar göndermek ve onlardan ödeme almak;
Yasal veya düzenleyici gerekliliklere uymak ve aksi takdirde ilgili düzenleyici veya yetkili makama yasa gereğince cevap vermek;

Fatura düzenlemek için gerekli olan kişisel bilgileri toplamak.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda web sitesi ve Telegram uygulaması aracılığıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik Bildirimi belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Çerezler:

Web sitemizde hiçbir kullanıcının çerezleri toplanmamaktadır.

Haklarınız:

Eğer hizmetimizi kullanıyorsanız, Veri Sorumlusu’nun bilgileri şu şekildedir:

Cemil Parlar Şahıs İşletmesi.

 Meşrutiyet Cad. 41/19 Kızılay Çankaya/Ankara

             Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan iletişim bölümündeki kanallar aracılığı ile bizden talep edebileceğiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çıkma Hakkınız:

Websitemizdeki tüm verilerinizin yok edilmesini istiyorsanız , üyeliğiniz dolduğunda yada dolmadan , web sitemizde bulunan iletişim bölümündeki kanallar aracılığı ile bizden talep edebilirsiniz.

Güvenlik:

Kullanıcı Bilgilerinin güvenliğinin sizin için önemli olduğunu anlıyoruz. Kullanıcı Bilgileri kullanıldığında, güvenlik bizim için esastır ve Kullanıcı Bilgilerinin uygun teknik ve organizasyonel araçlar ile korunmasını sağlamaya çalışırız.

Şifre koruması, Kullanıcı Bilgileri’nin kayıplar, hırsızlık ve yetkisiz erişim, kullanım veya değişiklik karşısında korunması dahil olmak üzere makul, yönetsel, mantıklı ve fiziksel kontroller kullanırız. Maalesef, bilginin internet yoluyla aktarımı tamamen güvenilir değildir. Yürürlükteki hukuk gereğince kullanıcı bilgilerinin korunması için elimizden gelen azami özeni göstereceğimizi belirtmekle birlikte Kullanıcı Bilgilerinin güvenliğini garanti edemeyiz.

Ebeveynler ve veliler:

Platformlarımız doğrudan çocuklara yönelik değildir ve platform ebeveyn veya velisinin gözetimi olmadıkça çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

İletişim:

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorular, yorumlar ve talepler memnuniyetle kabul edilir ve web sitemizde bulunan iletişim bölümündeki kanallar aracılığı ile iletebilirsiniz.

Değişiklikler:

Bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan uygulamaları güncel Gizlilik Bildirimi yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu uygulamayı değiştirirsek, platformumuzu kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş bildirimi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

bottom of page