top of page

İLAN-APİ ÜYELİĞİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ - İPTAL VE İDADE KOŞULLARI BÖLÜMÜ (MADDE 7-9)

 

MADDE-1

 

Taraflar

 

Satıcı Bilgileri:

 

Ünvanı: Cemil Parlar Şahıs Şirketi.

 

Adresi: Meşrutiyet Cad. 41/19 Kızılay/ Ankara

 

Vergi Dairesi /No: Mithatpaşa / 7220582500

 

Telefon: +905422862435

 

E-Posta: cemilparlar@gmail.com

 

Alıcı Bilgileri:

 

Adı/Soyadı veya Ünvanı:

 

TC Kimlik No:

 

Vergi Dairesi /No:

 

Adresi:

 

Telefon:

 

MADDE-7

 

İptal ve İade Koşulları

 

Tüketici'nin özel istekleri veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar için cayma hakkı kullanılamaz. İlan-Api , elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet sayılmaktadır bu yüzden İptal ve iade söz konusu değildir.

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin ve ödeme şartlarının İlan-Api’nin Web Sitesi’nde yer aldığının ve zaman zaman bu mecrada güncellendiğinin bilincindedir. Alıcı, hizmeti almadan önce İlan-Api’nin Web Sitesinde ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, İlan-Api hizmetleri durduracaktır. (İLGİLİ KANUN : MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ MADDE 15- Ğ)

 

Ayrıca İlan-Api tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 

MADDE-8

 

Alıcı’nın Bilgilendirilmesi

 

Alıcı, işbu Sözleşme ve Hizmet Şartları metni ile Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, İlan-Api’nin iletişim bilgileri, hizmet ücretinin hesaplanması, cayma hakkının kullanım esası, şartı, süresi ve usulü, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve e-posta bilgisi, cayma hakkından faydalanılamayacak haller, cayma hakkının kaybedileceği haller, uyuşmazlık halinde başvuruların Tüketici Mahkemesi, İl Tüketici Hakem Heyeti veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacağı hususlarında tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE-9

 

Cayma Hakkı’nın Kullanımı

 

Şirketimiz mevcut koşullarda belirlediği ödeme sistemleri; Paket Sistemi (Standart,Gold,Pro) şeklinde gerçekleşmekte olup;

 

Paket sistemi: Üye, Şirket tarafından belirlenen paketlerden birini önceden ödeyerek satın alır ve paket için belirlenen süre boyunca paketin içeriğinde yer alan sınırlar dahilinde hizmetten yararlanılmaktadır.

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesi’nin (ğ) bendi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” istisna kapsamında tutulmuştur. Web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen İlan-Api Telegram aboneliği hizmeti elektronik ortamda ifa edilmiş sayılacağından, Üye Kullanım Sonrası Ödeme Sisteminde cayma hakkını kullanamayacaktır.

bottom of page