top of page

İLAN-APİ ÜYELİĞİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE-1

 

Taraflar

 

Satıcı Bilgileri:

 

Ünvanı: Cemil Parlar Şahıs Şirketi.

 

Adresi: Meşrutiyet Cad. 41/19 Kızılay/ Ankara

 

Vergi Dairesi /No: Mithatpaşa / 7220582500

 

Telefon: +905422862435

 

E-Posta: cemilparlar@gmail.com

 

Alıcı Bilgileri:

 

Adı/Soyadı veya Ünvanı:

 

TC Kimlik No:

 

Vergi Dairesi /No:

 

Adresi:

 

Telefon:

 

MADDE-2

 

Sözleşmenin Kapsamı ve Amacı

 

İşbu web sitesinde bulunan kullanıcı paneli ve Telegram grupları (“Hizmetler”) Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) şirketimiz Cemil Parlar Şahıs Şirketi’nin (“İlan-Api” veya “Satıcı”) web sitesi olan www.ilan-api.com sitesine (“Web Sitesi”) ve bu siteye ve Telegram gruplarına üye olan(“Alıcı”) tarafından giriş yapılmasını ve Web Sitesi ile bağlı Telegram gruplarının ve İlan-Api’nin sahip olduğu Hizmetlerin bu Sözleşme’de ve Web Sitesi’nde belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde Alıcı tarafından piyasa fiyatının altında listelenen ilanlara, Telegram grupları aracılığı ile anında ulaşmasını sağlamak, web site üzerinde kişiye özel filtrelerini güncellemek ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla mesafeli olarak akdedilmiştir.

 

İşbu Sözleşme’de, İlan-Api ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 

Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Şirket tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE-3

 

Sözleşme Konusu Hizmetler

 

İşbu sözleşme konusu Hizmetler Şirket tarafından piyasa fiyatının altında listelenen ilanlara, Telegram grupları aracılığı ile anında ulaşmasını sağlayan yazılım hizmetleridir.

 

MADDE-4

 

 

Genel Hizmet Şartları

 

Sitenin hak sahibi ve site üzerinde tasarruf yetkisi İlan-Api’ye aittir. İlan-Api site üzerinde dileği zaman dileği şekilde tek taraflı olarak değişiklik ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kullanıcı siteye erişmekle ve siteyi kullanmakla kullanım koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 

İlan-Api internet sitenin kullanımına geçici ya da sürekli son verme, kişisel sayfayı kapatma, kullanıcı ya da üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri üye ve kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatma, verilerini sistemden silme, herhangi bir resmi makamdan üye ve kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da bilgi talebi gelmesi durumunda her türlü bilgiyi araştırma, açıklama, kullanıcı ve üyenin sitenin sisteminin de çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik saldırı yaptığını tespit halinde üye ve kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

 

İlan-Api internet sitesinin virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma amaçlı gereken tedbirleri almış olmakla birlikte, kullanıcı kendi güvenliğini amacıyla virüs koruma sistemini sağlamakla yükümlü olup ve oluşabilecek hata ve zararlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

 

İnternet sitesinin başkaca sitelere yönlendirilmek üzere link vermesi durumunda ilgili internet sitesini kullanım koşularına uygun davranmak kullanıcının sorumluluğundadır. İnternet sitesindeki kullanım koşulları sadece İlan-Api internet sitesini kapsamaktadır. İlan-Api kullanım koşullarına uygunluğunu denetlememekte olup bu husustaki tüm sorumluluk üyeye aittir.

 

Kullanıcı kişisel bilgilerini paylaşmadan internet sitesini ziyaret edebilmekle birlikte siteye erişim sağlandığında erişmek için kullanıcının iletişim verileri ve erişime dair analiz yapmayı sağlayacak bilgiler üretilip kullanıcının kişisel verileriyle ilişkilendirilebilir, kişisel olmayan ziyaret sayısı, sitede geçirilen süre, görüntülenen sayfalar gibi veriler otomatik olarak hesaplanabilir ve sitesinin içeriğini geliştirmek amacıyla bu veriler kullanabilir ve paylaşılabilir. Bu hallerde iletişim bilgileri veya kullanım verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanımına kullanıcı peşinen kabul etmiş olup işlemler kişisel verilerin korunması yasası kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

İnternet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ya da üçüncü kişilerden alınan veya çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı sonucu elde edilen kişisel verileriniz gizlilik politikası kapsamında korunmaktadır.

 

Alıcı, İlan-Api üzerinden satın aldığı hizmet/ürün ücretlerini yine İlan-Api Telegram canlı destek ile havale/eft ya da web sitesi üzerinden kredi kartı ile öder. Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ilgili hizmet veya ürün bedelini İlan-Api’ye ödememesi halinde, Alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü İlan-Api’ye iade etmesi; Alıcı’nın hizmet satın alması durumunda ise hizmet ifa edilmiş ise bedelini İlan-Api tarafından uygun görülecek başka bir ödeme yöntemi ile ödemesi zorunludur.

 

Sözleşme konusu ürüne veya hizmete ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün ya da satın alınan hizmete konu aracın teslim alınacağı/edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı ’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde İlan-Api’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

İlan-Api, işbu sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan hizmetlerin ifa süresi hakkında bir garanti vermemektedir.

 

İlan-Api, kullanıcıyı mağdur etmeyecek şekilde ifa süresinin aksaması durumunda üyelik süresini uzatarak telafi edecektir.

 

 

 

MADDE-5

 

Sözleşme Genel Hükümleri

 

İlan-Api, kendisine bildirilmiş içeriğe uygun olarak satın alınan “Hizmet”’in veya “Ürün” ün “Alıcı”’ya sunulmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı, Sözleşme konusu Hizmet ’in veya Ürün’ün temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve İlan-Api tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Alıcı ve İlan-Api işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE-6

 

Ücretler ve Ödeme

 

Yapılacak işlemler ve ücretler ile ilgili uygulamada verilen ücretler son fiyatlardır.

 

Ödemeler, İlan-Api üzerinden Garanti Bankası’nın sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla ya da Havale-Eft ile gerçekleştirilecektir.

 

MADDE-7

 

İptal ve İade Koşulları

 

Tüketici'nin özel istekleri veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar için cayma hakkı kullanılamaz. İlan-Api , elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet sayılmaktadır bu yüzden İptal ve iade söz konusu değildir.

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetin bedelinin ve ödeme şartlarının İlan-Api’nin Web Sitesi’nde yer aldığının ve zaman zaman bu mecrada güncellendiğinin bilincindedir. Alıcı, hizmeti almadan önce İlan-Api’nin Web Sitesinde ücreti ve ödeme şart ve koşullarını kontrol etmekle yükümlü olduğunu ve bu mecralarda yapılan güncellemeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nin tam ve zamanında ödeme yapmaması halinde, İlan-Api hizmetleri durduracaktır. (İLGİLİ KANUN : MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ MADDE 15- Ğ)

 

Ayrıca İlan-Api tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 

MADDE-8

 

Alıcı’nın Bilgilendirilmesi

 

Alıcı, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme metni ile Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, İlan-Api’nin iletişim bilgileri, hizmet ücretinin hesaplanması, cayma hakkının kullanım esası, şartı, süresi ve usulü, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve e-posta bilgisi, cayma hakkından faydalanılamayacak haller, cayma hakkının kaybedileceği haller, uyuşmazlık halinde başvuruların Tüketici Mahkemesi, İl Tüketici Hakem Heyeti veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacağı hususlarında tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE-9

 

Cayma Hakkı’nın Kullanımı

 

Şirketimiz mevcut koşullarda belirlediği ödeme sistemleri; Paket Sistemi (Standart,Gold,Pro) şeklinde gerçekleşmekte olup;

 

Paket sistemi: Üye, Şirket tarafından belirlenen paketlerden birini önceden ödeyerek satın alır ve paket için belirlenen süre boyunca paketin içeriğinde yer alan sınırlar dahilinde hizmetten yararlanılmaktadır.

 

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. Maddesi’nin (ğ) bendi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” istisna kapsamında tutulmuştur. Web sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen İlan-Api Telegram aboneliği hizmeti elektronik ortamda ifa edilmiş sayılacağından, Üye Kullanım Sonrası Ödeme Sisteminde cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

MADDE-10

 

Fikri Mülkiyet Hakları

 

Hizmetleri kullanımınız size İlan-Api’nin ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını İlan-Api’nin önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. 

 

Her halde Web Sitesi ve Telegram grupları üzerinde bulunan her türlü veritabanı, Web Sitesi’nin kendisi, kodları ve işbu maddede belirtilen hususların kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen veya başkaca şekilde kullanımı, çoğaltılması, değişiklik yapılması, harici bir saklama alanına yüklenmesi, dağıtımı, tekrar yayınlanması, uyarlanması, ilgili fiillerin teşviki ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her ne nam altında olursa olsun bu fiillerin sonucunu doğuracak hareketlerde bulunulması kat’i surette yasaklanmış olup Alıcı işbu fiillerinden kaynaklanan her türlü zararından sorumludur.

 

MADDE-11

 

Mücbir Sebepler

 

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Mesafeli Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle doğacak zararlardan yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep kapsamına, doğal afet (deprem, yangın, sel, su baskını, fırtına, hortum şiddetli soğuk, toprak kayması, çığ, volkan patlaması vs.), isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Web Sitesi ve mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar (her türlü siber saldırı; kötü amaçlı yazılım, DDoS, DoS, SQL injection vs.) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar girmektedir.

 

MADDE-12

 

Uyuşmazlık Çözümü ve Mahkemelere Başvuru

 

Üye’nin, sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için görevli ve yetkili mahkemelere /Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı saklıdır.

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page